Sokszögek láthatósága - az erőd probléma

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a sokszögek láthatóságáról szól. Néhány alapfogalom ismertetése után a belső láhatóságról, a teremőr problémáról lehet olvasni. Később pedig a külső láthatóságról, az erőd problémáról lehet olvasni. A bizonyítások lényegi részei a sokszögek háromszögekre való felbonthatóságán és egy a gráfok színezésével kapcsolatos tételen múlik.

Leírás
Kulcsszavak
teremőr, sokszög, láthatóság, gráf, színezés, erőd, belső láthatóság, külső láthatóság
Forrás