Az óvoda és a család együttműködése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Nagy jelentősége van annak, hogy az óvoda és a családok között milyen a kapcsolat, együttműködésük mennyire hatékony. Ha az óvodapedagógus és a szülő közötti kapcsolat nem jó, illetve nem hatékony az együttműködésük, az sajnos a gyermek előmenetelére negatívan hathat ki. A mindennapi életünket, világunkat manapság a rohanó életmód jellemzi leginkább. Ebből kifolyólag a szülők és az óvodapedagógusok számára kevés idő jut arra, hogy azokról a témákról, amelyek gyermeküket érintik, részletesebben tudjanak beszélni. Azonban nagyon fontos lenne, hogy a szülők és az óvodapedagógus között egy bizalmon alapuló kapcsolat alakuljon ki, kapcsolatuk ne csak felszínes legyen. Úgy gondolom, különösen fontos lenne ez a bizalmi alapon nyugvó kapcsolat kialakítása a hátrányos helyzetű roma családok esetében. Leendő nemzetiségi óvodapedagógusként fontosnak tartom, hogy a családok és az óvodapedagógusok tudjanak jól és hatékonyan együttműködni, hiszen a gyermek nevelési folyamatában nagyon fontos mindkét fél hozzáállása és jelenléte. Véleményem szerint kiemelt figyelmet kell fordítanunk a roma családokra, a velük való pozitív kapcsolatra és együttműködésre.

Leírás
Kulcsszavak
család és óvoda együttműködése, óvodai nevelés, roma család
Forrás