Női egyenjogúság a felsőoktatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájaként a női egyenjogúságot határoztam meg. Mivel ezen belül nagyon sokféle szegmense lehet, leszűkítettem és a nők felsőoktatásban betöltött szerepére, illetve munkaerő piaci helyzetükre, és ezek kapcsolatára fókuszáltam. Hipotézisként azt állapítottam meg, hogy a felsőoktatásban jelentkező magas női arány, azért nem érvényesül a munkaerő piacon, mert hazánkban még mindig élnek a hagyományos férfi-női szerepmegosztások. Dolgozatom első fejezetében szakirodalmak segítségével fogalmakat tisztázok az egyenjogúság témakörében, majd rövid ismertetőt nyújtok azokról a törekvésekről, amelyeket Európában ennek eléréséért tettek. Ezek után a hazai viszonyokról írtam rövid elemzést. A későbbiekben a nők jogi helyzetét vázoltam fel, majd kitértem a nők jelenlegi helyzetére az oktatásban és a munkaerő piacon. Második fejezetben a kvalitatív kutatás elméleti hátterét dolgoztam fel azért, hogy a harmadik részben található saját kutatás szakszerű alapja lehessen. Annak érdekében, hogy saját kutatásom sikeres lehessen, félig strukturált interjúkat készítettem a Debreceni Egyetem hallgatói körében. Tíz interjú készült, amelyeket szakdolgozatomban felhasználhattam. Az összegzésben találhatóak azok az eredmények és következtetések, amelyek az elkészült interjúk segítségével megállapíthatóak voltak.

Leírás
Kulcsszavak
egyenjogúság, felsőoktatás, munkaerőpiac, egyetemi hallgatók
Forrás