Alternatív vitarendezés a közszolgáltatások terén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban a közigazgatási eljárások során fellépő konfliktusok esetében alkalmazott vitarendezési módszerek eszközeit, intézményeit és szabályait vizsgálom, különös tekintettel az állam által biztosított oktatásügyi és egészségügyi közszolgáltatásokra. Ennek vizsgálata mellett részletesen bemutatom a már létrejött és korábban, vagy jelenleg is működő közigazgatási intézményeket, továbbá áttanulmányozva az alternatív vitarendezés lehetőségét alátámasztó, hatályos jogszabályi hátteret, rávilágítok a hazai szabályozás gyakorlatba történő átültetésének kihasználatlan lehetőségeire. A téma napjainkban – véleményem szerint – aktuálisabb, mint valaha. Aki bármilyen sajtó-csatornán keresztül követi akár az oktatásügy-, akár az egészségügy területén jelen lévő konfliktushelyzetek eszkalálódását, láthatja, hogy igenis beszélni kell a vitás helyzetek feloldási módjának lehetőségeiről. Ezek a szolgáltatások, nemcsak azért, mert kivétel nélkül kapcsolódnak és aktívan jelen vannak szinte valamennyi ember életében, de az általuk képviselt érték okán is alkalmasak szélesebb tömegek megszólítására. Következésképpen az alternatív vitarendezési eljárások más területen történő elterjedését is nagymértékben szolgálná a közszolgáltatásokban, a jelenleginél nagyobb súllyal való megjelenése.

Leírás
Kulcsszavak
alternatív vitarendezés, oktatásügy, egészségügy, konfliktuskezelés
Forrás