The factors of digitality and sustainable competitiveness in the domestic context

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The recovery of international relations and the development of technology are in correlation with the increasing globalization tendencies. These processes increase the interdependence of countries, but also the competition between them. The factors of competition are constantly changing and being revalued. As a result new elements appear in addition to the traditional elements, and there are assimetries between existing components. The economic performance of a country increasingly depends on the knowledge and technology, its economic success on the use of knowledge. The purpose of the study is to present and analyze the proxies that define and shape the role of Hungary by IMD Competitiveness Research Center and by the complex indicators developed by Korea-based SolAbility. It also draws attention to all the factors that will significantly effect our country's economy in the future.
A nemzetközi kapcsolatok élénkülése és a technológia fejlődése összefüggésben van az erősödő globalizációs tendenciákkal. Ezek a folyamatok növelik az országok egymásrautaltságát, ugyanakkor a köztük lévő versenyt is. A verseny tényezői folyamatosan változnak, átértékelődnek, melynek következtében a hagyományos elemek mellett újabbak jelennek meg, illetve a meglévők összetevői belül arányeltolódások észlelhetők. Egy ország gazdasági teljesítménye egyre nagyobb mértékben függ a tudástól és a technológiától, gazdasági sikere pedig a tudás alkalmazásától. A tanulmány célja, hogy az IMD versenyképességgel foglalkozó kutatóközpontja és a koreai székhelyű SolAbility cég által készített komplex indikátorok segítségével Magyarországnak az előbb említett versenyben való szerepét meghatározó és azt formáló proxijait bemutassa és elemezze, továbbá felhívja a figyelmet mindazon tényezőkre, melyek jelentősen befolyásolják a jövőben országunk gazdaságát.
Kulcsszavak
Forrás