Pulzus kontroll szerepének tanulmányozása akut cardiovascularis kórképek megelőzésében fiatal labdarúgók körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A hirtelen szívhalál váratlanul következik be, rendkívül megrázó esemény, melynek látszólag egészséges fiatal sportemberek is áldozatául esnek. Számos olyan eset fordul elő napjainkban, amikor élsportolók váratlan halálának okaként a hirtelen szívhalált jelölik meg. Vizsgálatunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon a pulzus monitorozása segíthet-e rávilágítani az esetleges szívbetegségek meglétére, azon ismereteink alapján, mely szerint a különböző körülmények között adott terhelés során megjelenő abnormális pulzus válasz a rejtett szívbetegségek meglétére is utalhat. Kutatásunkban elsősorban a pulzusértékek edzések és meccsek alatti terhelésre történő változását vizsgáltuk fiatal labdarúgók körében. Vizsgálatunk során 14 fiatal fiút mértünk fel, akiket a Debreceni Labdarúgó Akadémia U16-os korosztályú csapatából választottunk ki. A játékosokat 2016. szeptemberében négy edzésen és két meccsen mértük fel. A pulzus adatokat a „GPS polar system” eszköz segítségével mértük illetve rögzítettük. Kérdőívet töltettünk ki a játékosokkal, amelyben 11 eldöntendő kérdés és Borg skála segítségével (edzéseket és meccseket külön vizsgálva) dominánsan a terhelésre adott esetleges abnormális fizikális válaszaikra, sérüléseikre, illetve az adott edzések és meccsek terhelés szempontjából történő szubjektív megítélésére kérdeztünk rá. A kérdőívekben adott válaszaik alapján a vizsgált játékosoknak nem voltak cardiovascularis problémára utaló panaszaik. A Borg skálán megadott értékek nem álltak teljességgel összhangban a pulzus értékekkel. Az átlagolt HR Max eredmények alapján elmondható, hogy a mért edzések és meccsek csúcs intenzitása több játékos számára is a felsőhatár (85%-os (175 bpm) feletti terhelést jelentett. A maximális szívfrekvencia értéke, több edzésen is megfigyelhető, hogy egyénileg meghaladja a maximális terhelhetőség (210-életkor (193bpm) értékét (209 bpm). Nem mindenki esetében kaptunk azonban ugyanazon terhelésre fiziológiástól eltérő pulzus választ, illetve a kiugró értékeket eredményező magas intenzitású terhelések idő aránya rendkívül alacsony volt a vizsgált edzések és meccsek alatt. A pulzus változása bár gyanújel lehet, nem elegendő messzemenő következtetések levonására. Amennyiben azonban az egyéni pulzus érték jelezni képes a szervezetben történő változásokat, akkor az adott terhelésre jelentkező fiziológiástól eltérő pulzus válasz is indikátora lehet egy kardiológiai kivizsgálásnak és egy esetleges szívprobléma feltárásának.

Leírás
Kulcsszavak
pulzus, cardiovascularis, labdarúgó, pulzus kontroll, hirtelen szívhalál
Forrás