Gyökércsúcs resectio vs. extractio és implantatio

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban a fogászat minden területén, így az endodontiában és a szájsebészetben is rohamos fejlődés zajlik. Alapvető célunk a természetes fogak megőrzése a modern endodontiai, illetve az endodontiát kiegészítő sebészi beavatkozások segítségével. A szakemberek között is vita tárgyát képezi azonban, hogy melyek azok az esetek, amikor a természetes fog megőrzése helyett egyszerűbb és célravezetőbb annak eltávolítása és implantátum beültetése. Diplomamunkámban azokat az eseteket veszem számba, melyekben egy adott fog gyökércsúcsának resectiója, valamint a fog eltávolítása és implantátum beültetése egyaránt felmerülhet. Ilyen esetben feltétlenül szükséges a kizáró tényezők, rizikófaktorok mérlegelése, az esztétika kérdése. Elengedhetetlen a beavatkozások időigényességét, költségeit, az esetleges szövődményeket és nem utolsó sorban a páciens igényeit, preferenciáit számba venni. Szeretném megvizsgálni a címben szereplő beavatkozásokat eredményességük, rizikófaktoraik, potenciális szövődményeik, előnyeik és hátrányaik szempontjából. Továbbá szeretnék kitérni azokra a speciális betegcsoportokra, melyek esetén az alkalmazandó terápia egyértelmű. Szeretném leszögezni, hogy nem célom a címben szereplő eljárások között győztest hirdetni, ugyanis véleményem szerint nincs ilyen. Minden eset egyedi, ennek megfelelően egyéni elbírálást igényel.

Leírás
Kulcsszavak
gyökércsúcs resectio, extractio, implantatio
Forrás