Innovative aspects of tourism development in Russia

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The author applies three main approaches to examine the tourism development in Russia, which has a variety of climatic zones and rich tourist resources, namely, cluster, special economic zones and targetoriented approaches. The specifi city of their implementati on is further observed at regional level. Conclusions and recommendations are aimed at performance improvement of the tourism industry.
A szerző az oroszországi turizmusfejlesztés vizsgálatában három fő megközelítési módszert alkalmaz: a különböző éghajlati övezetek szerinti , a turisztikai erőforrás-ellátottság alapján, vagyis klaszterek szerint, illetve a speciális gazdasági övezetek alapján cél-orientált megközelítést. A következtetések és az ajánlások a turizmus teljesítményének növelését célozzák.
Kulcsszavak
tourist resources, clusters, special economic zones, target programs, turisztikai erőforrások, klaszterek, különleges gazdasági övezetek, célprogramok
Forrás
Gyűjtemények