Az office hiszteroszkópia alkalmazása a nőgyógyászati gyakorlatban

Absztrakt

Disszertációmban beszámolok, a Magyarországon először alkalmazott minimál invazív eljárásról, mely során ambuláns körülmények között végezhető el a méhüreg vizsgálata. A beavatkozás közben tapasztalt fájdalomérzet vizsgálatának adatai alapján kijelenthetjük, hogy az elvégezhető anesztézia nélkül. További vizsgálatok eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a beavatkozás közben érzett fájdalom mértéke nem függ a pariástól, menopauzális statustól és az alkalmazott eszköz átmérőjétől. Az office hiszteroszkópia során elvégezhető szelektív petevezető-átjárhatósági vizsgálat egy olyan új eljárás, mely szintén elvégezhető ambuláns körülmények, anesztézia nélkül. Összehasonlító tanulmány keretében a módszer pontosságát a gold-standard-ként elfogadott laparoszkópos vizsgálatéhoz hasonlítottam. Munkám során célom volt az ambuláns körülmények között végezhető office hiszteroszkópia előnyeinek kihangsúlyozása. A figyelemfelhívás célja a módszer minél szélesebb körben történő használata. Költséghatékonysága nem kérdéses, a megtakarítások összességében akár egészségpolitikai, egészséggazdasági kérdéseket is felvethetnek. A hagyományos módszerhez képest megtakarítható a megelőző vizsgálatok költsége, a műtő magas üzemeltetési költsége, a műtő személyzetének bére és a posztoperatív szak dologi és bérkiadásai. A beavatkozás utáni felépülés, a munkába való visszatérés mutatói szintén sokkal kedvezőbbek a hagyományos módszerénél. I present the advantages of the minimally invasive procedure, the first experiences of using the new method in Hungary and the procedure developed for evaluating the tubal patency in an outpatient setting. According to the data of experienced pain measurement I can state that hysteroscopy can be performed without anaesthesia. Statistical analysis of the results revealed no evidence that parity, menopausal status, or the thickness of the instrument influence the level of experienced pain. Selective perturbation during office hysteroscopy (OHSC-SPT) is a new diagnostic test to investigate tubal patency that can be performed on an outpatient basis with less expense and without anaesthesia. The purpose of our study was to evaluate the accuracy of this diagnostic method compared to the gold-standard laparoscopic evaluation. The aim of the dissertation is to enlighten the advantages of office hysteroscopy using it even more widely, because it doesn’t need any preparation and it is minimal invasive. Economical cost-effectiveness is not questionable, cost saving can manifest even at community health care/insurance system level. We should use the traditional method that needs longer preparation, observation, anaesthesia and operating theatre only in cases of proven pathology.

Leírás
Kulcsszavak
Endoszkópia, Endoscopy, hiszteroszkópia, office hiszteroszkópia, petevezető átjárhatóság, meddőség, vérzészavar, hysteroscopy, office hysteroscopy, tubal patency, infertility, abnormal uterine bleeding
Forrás