Önkormányzati klímavédelmi intézkedések Fehérgyarmaton

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témaválasztása, az önkormányzatok klímavédelmi intézkedéseire, ezen belül is Fehérgyarmat környezetvédelmi tevékenységeire esett. Fontosnak tartottam egy olyan téma kifejtését, ami jelenlegi világunk egyik alapvető nagy kérdése, úgymint a klímavédelem. A klíma-és környezetvédelmi intézkedések közelebbi vizsgálatára terjed ki dolgozatom, mivel településemen egy beruházás kapcsán több kérdés merült fel a lakosság körében ezen területek sérelmével kapcsolatban. Meglátásom szerint az önkormányzatoknak nélkülözhetetlen a szerepe a környezetvédelem szempontjából, nagyon fontos helyi szinten is megoldásokat találni, ezzel elősegítve a globális probléma megoldását. Az általam vizsgált témában igyekeztem a globális összefogás és a helyi szinten történő problémamegoldás nélkülözhetetlen szerepét szemléltetni.

Leírás
Kulcsszavak
klímavédelem, környezetvédelem, önkormányzat
Forrás