Hagyományápolás a Gégény Napsugár Óvodában,nevelési programjában és a gyakorlatban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

1.Feltételezem, hogy a hagyományápolás, mint nevelési eszköz és módszer segíti a generációk közötti kapcsolat elmélyítését, a gyermekeknek a környezetükhöz való kötődését. 2. Szakdolgozatomban bizonyítani kívánom, hogy a Gégény Napsugár Óvoda Nevelési Programjában, megvalósulásában a hagyományápolás beépül az óvodai nevelésbe, gazdagabbá, színesebbé téve azt. Napjainkban a régi szokások megtartása, felelevenítése a kulturális örökség ápolását jelenti. A beszűkült pénz és siker orientált világban a több évszázados, évezredes hagyomány a mindennapi életet teszi szebbé, érdekesebbé, gazdagabbá. A régi társadalmi háttér megváltozásával a népszokások díszítőelemekké váltak életünkben. A népviseletet is már csak egyes tájegységekben hordják, de elemeit szívesen ültetjük át jelenlegi világunkba, így a népszokások is fontos kiegészítői, tanácsadói életvitelünknek, magyarságérzetünknek. A régi népszokásokból ma már keveset közvetít a család, ezért hárul nagyon fontos feladat az óvodákra, óvodapedagógusokra, hogy a gyorsan változó világban a hagyomány értékeiről ne feledkezzünk meg. Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata a 3-7 éves gyerekek erkölcsi magatartásának és szokásainak megalapozása.

Leírás
Kulcsszavak
hagyomány, hagyományápolás, óvodai nevelés
Forrás