The Relationship Between Bilinguals' Language Attitudes and Their Linguistic Competence

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Én kétnyelvűeket vizsgáltam meg a nyelvi kompetenciájuk és a nyelvekhez viszonyuló kapcsolatuk alapján. Interjúkat és nyelvi (C1-es szintű) teszteket csináltattam meg velük annak érdekében, hogy tudjak válaszolni a hipotézisemre. A hipotézisem az volt, hogy vajon létezik-e tökéletes kétnyelvűség illetve, hogy vajon a nyelvekhez való viszonyuk befolyásolja-e a nyelvi kompetenciájukat és a nyelvek folyékonyságát. Az interjú alanyaim többsége orosz-magyar volt, illetve egy arab-magyar kétnyelvű. Az interjú kérdésekre adott válaszaik és a teszt eredményeik igazolták az elgondolásomat és bebizonyították, hogy az elméletem helyes volt. Összefüggés van a kétnyelvűséghez való viszony és a nyelvi kompetencia között.

Leírás
Kulcsszavak
bilingualism, language attitudes, linguistic competence
Forrás