A kiskorúak büntetőjogi védelme a bírói gyakorlat tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájaként a társadalmunk olyan szereplőire kívánom helyezni a hangsúlyt, akikre életkorukból adódóan speciális szabályozás van érvényben a hazai büntetőjogban. A kiskorúak büntetőjogi védelmének biztosítása a jogalkotás kiemelt feladata, hiszen olyan személyekről beszélünk, akik kiszolgáltatottak a társadalmi hatásoknak, a környezetüknek. Szakdolgozatomban arra vállalkozom, hogy két irányból mutassam be a kiskorúakat érintő bűncselekményeket, ugyanis előfordul, hogy ők követnek el jogellenes cselekményeket, de a törvény nevesít olyan eseteket is, mikor ilyen cselekmények sértettjei is lehetnek. Elsőként arra törekszem, hogy bemutassam a kiskorú elkövetőkre irányadó szabályok jogtörténeti fejlődését, valamit hatályos szabályozását. Emellett vizsgálódásom során olyan bűncselekmények bemutatására kerül sor, amelyek esetén a kiskorú sértetti szerepben tűnik fel. A hatályos magyar jogalkotás és a bírói gyakorlat mentén kívánom részletezni miként nyer teret a kiskorúak büntetőjogi védelme hazánkban, valamint kitérek ezen kívül az ebben a kérdésben kialakult nemzetközi jogalkotás hatásaira. A fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatos hipotézisem az, hogy a fiatalkori bűnözés történeti fejlődésének eredményeként olyan következtetések levonása lehetséges, hogy ezáltal a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatási rendszere hatékonyabb működésre, folyamatos fejlődésre képes. Mivel személyiségük még kiforratlan, könnyen alakíthatóak, nevelhetőek, képesek a reszocializációra. Azáltal, hogy számukra enyhébb büntetési rendszer lett kialakítva, ezzel elkülönítve őket a felnőtt elkövetőktől, amellett, hogy tapasztalhatják tetteik negatív következményét, tanulhatnak hibáikból és „jobb emberré”, jogkövető személyekké válhatnak és a jövőben nem merül fel bennük a bűnelkövetés gondolata. Azáltal, hogy mint említettem, a fiatalok személyisége még könnyen befolyásolható, naívabbak, védtelenebbek, így ők könnyebben válhatnak bűncselekmény áldozatává. A magyar büntetőjog igyekszik minél teljesebb védelmet nyújtani a bűncselekménnyel sérelmet szenvedett gyermekeknek, kiskorúaknak.

Leírás
Kulcsszavak
kiskorú, büntetőjogi, védelme
Forrás