A [18F]FET radiogyógyszer tetrabutil-ammóniumsó tartalmának meghatározására alkalmazott RP-IP-HPLC módszer validálása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az egyik legelterjedtebb orvosi képalkotó eljárás a PET, melyet CT-vel kombinálva tumor diagnosztikában alkalmaznak. A [18F]FET radiogyógyszer használatával az agytumor feltárások során pontosabb eredményeket kaptak az eddigieknél. A radiofarmakon minőségellenőrzése fontos lépés felhasználhatóság szempontjából, ezen belül a TBA koncentráció ellenőrzése kiemelt figyelmet kap, magas toxicitása miatt. Munkánk során egy meglévő módszer validálását végeztük el a jelölt vegyület segítségével, hogy bizonyosságot tegyünk róla, a módszer alkalmas rutin minőségellenőrzési vizsgálatok elvégzésére.

Leírás
Kulcsszavak
[18F]FET, HPLC, tetrabutil-ammóniumsó, validálás
Forrás