Két világ találkozása hazánkban: Kelet- és Délkelet-Ázsiaiak a hazai felsőoktatásban

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom elméleti hátterében először felvezetem a felsőoktatás nemzetközivé válásához vezető folyamatokat, beszélek a felsőoktatásban zajló oktatási célú mobilitásról, majd pedig elhelyezem ezekben a mobilitási folyamatokban előbb az európai kontinenst, majd pedig Európán belül Magyarországot, rávilágítva mind a kontinens, mind pedig hazánk fontos hallgatói fogadó szerepére, jelentőségére ezekben a folyamatokban, mind történelmi, mind pedig statisztikai viszonylatban. Magyarországon belül pedig hozok néhány statisztikát a Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak létszámáról is, továbbá megpróbálok választ találni arra, hogy miért válik egyre inkább vonzóvá hazánk a külföldi hallgatók számára. Az elméleti háttér következő részében a fogadó oldal után a küldő oldalt vizsgálom, rávilágítva arra, hogy a nemzetközi hallgatók küldésében az ázsiai kontinensnek és az ázsiai országoknak mekkora hatalmas szerepe is van. Továbbá az elméleti háttérben taglalom még az akkulturációs stratégiák alapjait, a külföldi hallgatókhoz kötődően a szabadidő, a kultúrafogyasztás, a beilleszkedés, és a jövőkép kérdésköreit. Kutatásomban aztán félig strukturált interjúkat készítettem a Debreceni Egyetem néhány ázsiai hallgatójával, öt dimenzión át vizsgálva helyzetüket, részben olyan sajátságos témákban, amelyek sok esetben szinte csak az ő térségükből érkezőket érintik, az ő élethelyzetüket jellemzik. Az interjúkérdések sokrétű, a célcsoportot érintő problémát, kérdéskört vizsgáltak, volt szó például az oktatásról, a mobilitásról, a küldő- és fogadóország beli életről, az itteni egyetemi életről, a kapcsolathálóról, a köztük és a fogadó magyar társadalom közötti viszonyról, de a jövőképről is. Az elemzés a megkérdezett hallgatók válaszait országcsoportokra bontva (Dél-Korea, Tajvan-Kína, Fülöp-szigetek) vizsgálja.

Leírás
Kulcsszavak
oktatás, felsőoktatás, Debreceni Egyetem, külföldiek, külföldi hallgatók, külföldi diákok, ázsiaiak, ázsiai hallgatók, ázsiai diákok, élettörténet, iskolarendszer, cram school, motiváció, mindennapi élet, viselkedés, saját kultúra, magyar kultúra, akkulturáció, beilleszkedés, kapcsolattartás, kapcsolathálózat, baráti kapcsolatok, diszkrimináció, magyarok befogadókészsége, egyetemi élet, elégedettség, szabadidő, jövőkép
Forrás