Komádi roma lakosságának szociálgeográfiai vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban Komádi roma lakosságának szociálgeográfiáját vizsgálom. A bevezetést követően bemutattam a cigányság történelmét. Mikor érkeztek Magyarországra, milyen munkákat végeztek, hogyan viszonyult hozzájuk a többségi társadalom, milyen rendeletekkel szabályozták őket. Ezután választ kerestem a ki a cigány? kérdésre. Felvázoltam milyen klasszifikációs rendszerek léteznek. Definiáltam a cigány és a roma szavakat. Részleteztem hogyan hatnak a kisebbségi és nemzetiségi törvények a romákra. Említést tettem a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok létrehozásának körülményeiről, a jogokról és kötelezettségekről, a feladatokról és hatáskörökről. Emellett bemutattam, hogy a magyarországi óvodákban és iskolákban, miként folyik a roma gyermekeke nevelése, oktatása. A következő fejezetben a magyarországi és Hajdú-Bihar megyei helyzetet vizsgáltam meg. Ehhez felhasználtam a népszámlálások és egyéb szociológiai felmérések, becslések adatait. Részleteztem, hogy az adott évben ki kezdeményezte a vizsgálatot, milyen céllal és feltüntettem a pontos értékeket, arányokat. Bemutattam Északkelet-Magyarország és a Dél-Dunántúli régió helyzetét. Azért erre a két térségre esett a választásom, mert a romák hagyományos megtelepedési helye, itt él a cigányság közel kétharmada. Megvizsgáltam Hajdú-Bihar megye településeit, az alapján, hogy mekkora a cigány népesség az adott helyen. A negyedik fejezet a szűkebb kutatási területemre tered ki. Komádi roma lakosságának társadalomföldrajzát tanulmányoztam. Egy idős roma férfi felkeresése segített abban, hogy néhány információt megtudjak a helyi romák múltjáról. Megnéztem, hogyan alakult az utóbbi évtizedekben a településen élő cigányok létszámviszonya. Kutatást végeztem annak érdekében, hogy megtudjam az etnikai csere várható-e a közeljövőben. A Komádi Város Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján, próbáltam meghatározni, hogy a településen belül, hol helyezkedik el a roma népesség. Korfát készítettem és következtetéseket vontam le a település népességéről.Ezt követően felvázoltam a város óvodai és iskolai állapotát, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 12.-én megtartott települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét, valamint a Komádiban élő cigányság jelenlegi helyzetét. Az ötödik fejezetben a jövőképről írtam. Arról, hogyan fog változni a cigány népesség száma, feltüntettem néhány megoldandó problémát és hogy a hazai kutatók szerint, hogyan lehetne orvosolni ezeket a nehézségeket.

Leírás
Kulcsszavak
roma, cigány
Forrás