Az NPK műtrágyázás és a tőszám hatása a különböző genetikai háttérrel rendelkező kukorica hibridek termésére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kukorica termésbiztonságát a termesztési tényezők együttesen határozzák meg, melyek egymással szoros összefüggésben vannak. Ezen tényezők, az ökológiai, az agrotechnológiai és a biológiai alapokból állnak. Dolgozatomban három év adatait vizsgáltam, tőszámsűrítési és műtrágyázási kísérletek alapján. A tőszám beállítással meghatározzuk a kukorica fényellátottságát, ami azért nagyon fontos, mivel nagy befolyással bír a fotoszintézis aktivitására és a tápanyag felhasználásra, beépülésre, ezáltal a termés mennyiségére, minőségére is. Alacsonyabb tőszámot csak gyengébb körülmények között, kisebb termékenységű talajokon indokolt alkalmazni, vagy alacsonyabb tápanyagszintnél, ugyanis a növény így tudja elérni ezen adottságok mellett a legnagyobb terméseredményét. Ebből is látszik, hogy mindig az optimális tőszámot kell alkalmazzuk, így csökkentve a termelési kockázatokat.

Leírás
Kulcsszavak
kukorica, hibridkukorica, tőszám, NPK, műtrágyázás
Forrás