Románia felkészülése az Európai Uniós tagságra

Dátum
2007-01-10T10:59:46Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunka keretein belül megpróbáltam felvázolni a keleti bővítés: elméleti kereteit, lehetőségeit és ennek gyakorlati megvalósulását Románia esetében. A rendszerváltás utáni gazdasági átalakulást öt oldalról közelítettem meg: makroökonómiai stabilizáció, privatizáció, bankszektor átalakulása, munkapiac átalakulása és a külkereskedelmi kapcsolatok alakulása. Majd három problémás területet mutattam be: mezőgazdaság, környezetvédelem és korrupció. Végül az Európai Bizottság Romániáról közölt országjelentése alapján az unió szemszögéből világítottam meg az eseményeket és eredményeket.

Leírás
Kulcsszavak
Románia, Európai Unió, csatlakozás, gazdasági átalakulás, integráció
Forrás