A Fedekor Díszelemgyártó Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a 2008-2010. üzleti év adatai alapján

Dátum
2011-11-07T13:29:03Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám elméleti és gyakorlati részében is a vagyonra koncentráltam. Ezért szakdolgozatom kiindulópontjaként bemutatattam az éves beszámolót, majd eljutottam a vagyon megjelenítésére szolgáló számviteli dokumentum, a mérleg részletesebb megismertetéséhez. Ezt követően kifejtettem a mérlegelemzés fontosságát, és felvázoltam azokat a gyakorlatban is alkalmazott, elemzési technikákat, amelyeket az általam választott vállalkozás, a Fedekor Kft. vagyoni helyzetelemzésénél is felhasználtam. A gazdasági társaságban bekövetkező vagyonváltozások megértése érdekében 2009 és 2010 meghatározott félévei között trendvizsgálatokat végeztem, melynek során a Vállalat mérlegét vertikálisan átvilágítottam abszolút- és különféle viszonyszámok segítségével. Ezt követően pedig mélyrehatóbban elemeztem az évközi gazdasági folyamatokban rejlő összefüggéseket, melynek során megértettem azokat a körülményeket, amelyek évről-évre befolyásolják a Cég tevékenységét. A Keresztút-Ker Kft. vagyoni helyzetelemzése során összességében kedvező képet kaptam a Vállalkozás működéséről. A napjaink gazdaságát meghatározó világválság ellenére egy tőkeerős vállalatot ismertem meg, amely példamutató lehet társadalmi felelősségvállalása és kiegyensúlyozott gazdasági tevékenysége miatt. Éves nyereségét alárendelve azt a célt tűzte ki maga elé, hogy dolgozói ne veszítsék el munkahelyeiket, melynek érdekében ésszerű, és a jövőben megtérülő beruházásokat hajtott végre. A gazdasági recesszió ellenére vagyona gyarapodott, és finanszírozási forrásai elegendőek voltak az éves forgalom gördülékeny, problémamentes lebonyolításához. Saját vagyonának köszönhetően meg tudta őrizni stabilitását, eredményességét. Vállalt kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, és mivel nincs számottevő hitelállománya, egyáltalán nem függ harmadik személyektől. A főkönyvi- és számlakivonatok elemzése során egy rendkívül összetett, és bonyolult vállalatirányítási rendszerrel ismerkedtem meg. A teljes körű és minden igényt kielégítő információnyújtást úgy értem el, hogy a vagyoni helyzetelemzésen túl a Vállalat jövedelmi és pénzügyi helyzetét is átvilágítottam. Miért pont mérlegelemzés? Merülhet fel zárásként ez a kérdés. A legkézenfekvőbb válasz az volt számomra, hogy az egyetemi évek alatt szerzett általános elméleti tudásomat konkrét, gyakorlati tapasztalatokkal ütköztessem. Természetesen a Szakdolgozatom választott témája nem öleli fel teljes egészében az oktatás során átadott ismereteket. Ugyanakkor egy olyan „munkával” szeretném lezárni ezt az időszakot, amely átfogó képet ad arról, hogy milyen mélységben sikerült elsajátítanom a számvitelt, mint elméletet, mint módszertant, és mint gyakorlati tevékenységet.

Leírás
Kulcsszavak
vállalkozás elemzése, vagyoni elemzés
Forrás