Külső szenzorokkal ellátott öntözőrendszer vezérlőegysége

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Korunk folyamatos információ-technológiai fejlesztéseinek köszönhetően egyre szélesebb körben terjednek el a munkafolyamatok megkönnyítését, teljes vagy részleges automatizálását végző eszközök, rendszerek, szoftverek. A dolgozat egy ilyen lehetséges megoldást mutatott be egy konkrét valós folyamatra vonatkozóan. Szakdolgozatom elkészítése során rengeteg tudást, tapasztalatot, ismereteket szereztem az elektronika és a hardverprogramozás világáról. Részletesen megismerkedtem az áramkör tervezésével, szimulációjával, a kétoldalú áramköri lap készítésének sokoldalú technológiáival, valamint a PIC mikrovezérlők és LCD kijelzők programozásával, típusaival és sajátságosságaival. Az általam megépített eszköz képes valós idejű hőmérséklet, páratartalom és talajnedvesség mérésére, mintavételezésére, LCD kijelzőre való kiíratására, a programja pedig a kapott információk feldolgozására, a beállított küszöbértékek kezelésére. A szakdolgozatom tartalmazza a vezérlőegység tervét, elkészítésének módját, a felhasznált főbb alkatrészek leírását, jellemzőit, továbbá a rendszer és az alkotórészek kapcsolatának átlátását segítő elméleti háttéranyagot is. A kapcsolás kifejezetten mágnes szelepek (solenoidok) ki- és bekapcsolására szolgál. Ez a kapcsolás egy időzítő óra, amely a manuális beállítások szerint időzíti az adott folyamat elvégzését. A szakdolgozatomban ismertetett eszköz két kimenettel és páratartalom/hőmérséklet mérővel rendelkezik. A rendszer természetesen bővíthető: az 5 bővítési pont kialakítása miatt további körökkel és különféle érzékelőkkel (napfény, szél, talajnedvesség mérő érzékelők). Az eszköz a benne rejlő jelenleg felismert és kihasznált lehetőségeken túl a továbbfejlesztés számos lehetőségét hordozza magában. Az eszköz további fejlesztésekre és kapcsolódó kiegészítők illesztésére is alkalmas a fent említett 5 bővítési pont későbbi kihasználásával. Lehetőség adódhat további területek öntözésének vezérlésére, internetes kezelőfelület kialakítására, SMS-ben történő állapotlekérésre, a felhasznált vízmennyiség mérésére, a begyűjtött adatok alapján pedig automatizált statisztikakészítésre. A későbbiek során különböző modulok beépítésével és a fent említett fejlesztésekkel a vezérlőegységet egyfajta adatgyűjtőként kezelve kialakítható a térben helyhez köthető, távolról elérhető, vezérelhető, lekérdezhető adatgyűjtő állomások hálózata, melyek segítségével tervezhető, koordinálható és visszamérhető a (munka) folyamat és annak eredménye egy megfelelően kialakított információs/geo információs rendszer használata mellett. Egyik lehetséges felhasználási területe lehet a mezőgazdaság, ahol a napjainkban is jelen lévő tényezők (pl. klímaváltozás) miatt folyamatosan előtérbe kerülő feladatok és kihívások megoldására a mezőgazdaság területén végzett kutatások és fejlesztések egyik fontos eszköze lehet egy szenzorhálózat és a mért környezeti paraméterekből származó adatok. Mindezek tükrében elmondható, hogy az általam létrehozott eszköz egy hétköznapi probléma megoldására jött létre, de abból a megfelelő továbbfejlesztési lépéseket követően a problémán jelentősen túlmutató, az információ-technológiai újításokat alkalmazó intelligens rendszer hozható létre.

Leírás
Kulcsszavak
PIC, mikrokontroller, mikrovezérlő, LCD, öntözőrendszer, szenzor, vezérlőegység
Forrás