Das Verhältnis zwischen der deutschen nationalen Minderheit und den Medien bei der Beibehaltung der Identität

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban a média befolyása megkerülhetetlen mind az egyén, mind a társadalom számára - így a kisebbségek mindennapi életére is hatást gyakorol. Ezt vizsgálom a magyarországi német nemzetiség tekintetében kérdőívemmel. Elemzem az identitás megőrzése tekintetében. Dolgozatom kiterjed a német kisebbség médiahasználati szokásaira, az identitás megőrzésének fenntartására, a felmerülő problémák megoldási lehetőségére. Fontosnak tartottam az alternatív utak felvázolását is.

Leírás
Kulcsszavak
Német nemzetiség, média, identitás
Forrás