A nevelőszülői ellátás szerepe a szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok szocializációs hátrányainak csökkentésében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gyermekvédelmi szakellátás feladata a családjukból kiemelt, ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátása, továbbá a fiatal felnőttek utógondozása. Az otthont nyújtó ellátás keretében a gyermekek főként nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban kerülnek elhelyezésre, azonban kiemelt prioritásként jelenik meg, hogy lehetőség szerint a 12 év alatti gyermekek nevelőszülőnél nevelkedjenek. A gyermekvédelmi szakellátás célja a gyermekek mielőbbi sikeres családi környezetbe történő hazagondozása, melynek szükséges feltétele a veszélyeztető okok megszüntetése mellett a folyamatos kapcsolattartás követelményének teljesülése a vér szerinti szülő és a gyermek között. Szakdolgozatom célja feltárni, hogy a szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok fejlődését, szocializációját, tanulmányaik sikerességét a nevelőszülői ellátás milyen mértékben képes biztosítani. A dolgozatban azt elemzem, hogy a szakirodalmak, esettanulmányok, korábbi kutatások alapján mi jellemzi a gyermekotthonokban, azon belül a lakásotthonokban, nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek ellátását. Továbbá, három esettanulmányon keresztül másodelemzéssel kívánom feltárni a különböző nevelési formákhoz társuló előnyöket, illetve hátrányokat.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekvédelmi rendszer, gyermekvédelmi szakellátás, nevelőszülős családban nevelkedő gyermek, szociokulturális hátrány
Forrás