Kultúrafogyasztás és szabadidő eltöltés generációk közötti változásai a rendszerváltás után, Bököny községben

Dátum
2012-05-29T07:05:38Z
Szerzők
Makhándiné Makszin, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Absztrakt Hallgató neve: Makhándiné Makszin Andrea Tanszék: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Szak: Szociális munka Képzési forma: BA. Tagozat: levelező tagozat Szakdolgozat címe: Kultúrafogyasztás és szabadidő eltöltés generációk közötti változásai a rendszerváltás után, Bököny községben Kulcsszavak: rendszerváltás, életmód, életstílus, kultúra, kultúrafogyasztás, szabadidő, Absztrakt: Magyarországon a politikai rendszerváltás és a gazdasági- társadalmi változás egy időben történt az információs kommunikációs forradalommal. Bököny községben élő interjúalanyaim segítségével vizsgálom, hogy az Ő életmódjuk, életstílusuk, szabadidő eltöltési szokásaik, valamint a kultúrafogyasztásuk, miképpen alakult a változások következtében. A község adottságai befolyásolják a lehetőségeiket. A vizsgálni kívánt családok és a velük egy háztartásban élő felnőtt gyermekeik, mindannyian a középrétegbe tartozóknak sorolták magukat az életmódjuk, fogyasztásuk és az anyagi helyzetük alapján. A középréteg alsó szegmensébe sorolták magukat a nyugdíjas interjúalanyok anyagi helyzetük és a fogyasztásuk alapján. Szeretném megtudni, hogy az interjúalanyok hogyan gondolkodnak a kultúráról, kultúrafogyasztásról, szabadidőről, pihenésről, szórakozásról. A mindennapi időfelhasználásuk során, mit tekintenek szabadidőnek, és mit tekintenek kulturális elfoglaltságnak. Az idő előrehaladtával valóban változnak- e a fogalmak lényegi elemei. Erre a négy család három generációjának interjúja alapján került sor. Témavezető neve: Sipos Flórián Szakdolgozat készítésének éve: 2012.
Leírás
Kulcsszavak
rendszerváltás, életmód
Forrás