Az élet értelmességének szubjektív megélése és az élettel való szubjektív elégedettség a középkorosztályban

Dátum
Szerzők
Soós, Ildikó Teréz
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban vizsgáltam az élet értelmességének szubjektív megélése és az élettel való szubjektív elégedettség bizonyos kategóriákkal való együtt járását és összefüggéseit a középkorosztály körében. Elemeztem az élet értelmességét, az életcélok kérdését, intrinzik és extrinzik jellegét, felvetettem az értelem keresésének és az értelem megélésének fókuszait, a boldogság orientációk, az élettel való elégedettség és az önértékelés kérdéseit. A szakirodalmi áttekintés során bemutattam a felnőttkor, a középkorúság és az érett felnőtt személyiség fogalmi meghatározását, az életközép krízisének és a sikeres öregedésnek az ismérveit.
Leírás
Kulcsszavak
középkorúság, érett felnőtt személyiség, életközép krízise, az élet értelmessége, az élettel való elégedettség, az élet célja, boldogság, önértékelés
Forrás