A hatékony mentortanári munka ismérvei a testnevelésben

Dátum
Szerzők
Ökrös, Tamás János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témája a hatékony mentortanári munka ismérvei a testnevelésben. Célja, hogy választ adjon arra, miként gondolják a mentortanári hatékonyságot a tanárjelöltek és maguk a mentortanárok a testnevelés tantárgy tanítása során. További cél összehasonlítani a két vizsgálati csoport (mentor-mentorált) által megítélt hatékonysági tényezők fontossági sorrendjét a mentori folyamatban. A kutatás kérdései a következőek voltak: „Melyek a mentortanár hatékonyságának ismérvei a testnevelésben? Milyen tényezők (személyiség béli, kompetenciák, stb.) játszanak szerepet a hatékonyságban? Vannak e különbségek, és ha igen, az miben nyilvánul meg a mentortanárok és tanárjelöltek véleményében, a hatékony mentori munka során?” Azt vártam a kutatástól, hogy választ kapjak a kutatásom kérdéseire, valamint hogy minél szélesebb képet kapjak a témáról. Empirikus kutatási módszer alkalmazásával, csoportos, írásbeli online kikérdezést alkalmazva kerestem a válaszokat. A vizsgálat összességében igazolta feltételezéseim. Összességében a sikeres és hatékony mentori munka kizárólag egy jól kialakított, kölcsönösen elfogadott tanár-diák kapcsolatban létezhet. A harmonikus erkölcsi és érzelmi körülmények megteremtésével a szakmai és tapasztalati tudás hatékonyan átadódik. Ennek formálásában az oktató-nevelő személyiségbeli példamutatása az egyik legmeghatározóbb.
Leírás
Kulcsszavak
személyiség, hatékony, szakmai ismeret
Forrás