Közép-Tisza-vidéki holtmedrek halfaunisztikai vizsgálata Tiszafüred és Tiszacsege térségében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

2023 szeptember 28-án került sor az Miskafoki-Holt-Tisza, Tiszacsegei-Holt-Tisza, Herep, Nagy-fai-Holt-Tisza, Egyeki-Holt-Tisza, Göbe-erdei-Holt-Tisza, Réti-morotva, Kengyel vízterek halfaunisztikai vizsgálatira. Munkánk során elektromos halászgépet használtunk, a csónakból történő mintavételezésre. A dolgozatban négy ökológiai (táplálkozásihabitat-jellemző, élőhely-specializáció jellemző, áramlásjellemző és eredetjellemző) jellemzőt használtunk az elemzések során. Ezen felül elkészítettük a halközösségek diverzitási és természetvédelmi értékelését. Vizsgáltuk a holtmedrek hasonlóságát a fajkészlet alapján, végezetül pedig korrespondencia-analízist végeztünk.

Leírás
Kulcsszavak
halfaunisztika, adventív faj, őshonos faj, ökológiai állapotértékelés
Forrás