Diklórketén képzés körülményeinek vizsgálata

Dátum
Szerzők
Cselle, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Glikál származékok homo- és heteroalkénekkel, valamint diénekkel kivitelezett cikloaddíciós reakcióikban változatos szerkezetű vegyületek állíthatók elő. Ezek több esetben biológiai aktivitással rendelkeznek. Endo-glikál és diklórketén cikloaddíciós reakciójában képződő vegyületet redukálva kondenzált gyűrűs ciklobutanonok állíthatók elő. A ketonok γ-laktonokká, vagy γ-laktámokká alakíthatók, melyek egyes enzimek potenciális gátlószerei is lehetnek. Munkánk célja endo-glikálok és diklórketén között végbemenő [2+2] cikloaddíciós reakciók vizsgálata volt, mely során elsősorban az irodalomban leírt eljárásokat szerettük volna reprodukálni, hogy elsajátítva ezen átalakításokat, későbbiekben részletesen vizsgálhassuk 1-C szubsztituált glikálok és exoglikálok diklórketénaddícióinak alkalmazhatóságát.
Leírás
Kulcsszavak
ketén, cikloaddíció, ciklobutanon, glikál
Forrás