Az avulsio terápiája fiatal maradófogak esetében

Dátum
Szerzők
Timár, Luca
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A fiatal maradófogak avulsiojának terápiája a fogászat kevésbé gyakori, de annál sürgősebb beavatkozást igénylő problémája. Munkámban röviden összefoglaltam a maradófogak avulsios sérüléseinek etiológiáját és epidemiológiáját, valamit részletesebben a kezelését. Ezen kezelés (ideális esetben) már a baleset helyszínén megkezdődik, itt sok múlik a jelenlévők tájékozottságán, hiszen fontos a megfelelő tárolóközeg biztosítása a fog számára. A klinikai ellátás során a megfelelő terápia - a kezelést megelőző vizsgálatok után - a fog visszaültetése, replantációja. A replantáció menetére az IADT (International Assotiation of Dental Traumatology) által kidolgozott kezelési útmutatót vettem alapul. A terápiás protokollt kiegészítve részleteztem a replantáció lehetséges pulpális és parodontális szövődményeit, az antibiotikum terápiát, a Tetanus oltás szükségességét, a sínezéssel kapcsolatos tudnivalókat, valamint az endodonciai vonatkozásokat. Végezetül felvetettem egy gyakori problémát: a késői replantáció problémakörét, és az ezzel kapcsolatos teendőket.
Leírás
Kulcsszavak
avulsio, dentalis trauma, fiatal maradófog, luxatio totalis dentis, trauma, szállító közeg, IADT, ankylosis
Forrás