A foglalkozás-egészségügy helyzete

Dátum
Szerzők
Negyedes, Mária Magdolna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A foglalkozás-egészségügyi ellátást minden szervezett munkavégzés keretében munkát végző munkavállaló számára a munkáltatónak biztosítani kell. A munkabalesetek és a foglalkozási betegségek kialakulása tekintetében a megelőzésnek van prioritása, amely mind a munkáltató, mind a társadalmat képviselő állam, mind pedig az egyes dolgozó emberek részéről nagyon tudatos és felelősségteljes együttmű-ködést igényel. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a biztosítása javítja a dolgozók jó közérzetét, ezáltal a termelékenységet, valamint a költséghatékonyságot is. A munkakörnyezet károsító hatásainak csökkentése tehát nemcsak morális, hanem jelentős gazdasági kérdés is. Az Európai Unióban és hazánkban is egyre erősödik annak a felismerése, hogy a foglalkoztatás minősége, a korszerű, biztonságos munkakörülmények alapvetően befolyásolják a gazdaság fejlődését. A foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez biztonságos munkafeltételeket kell biztosítani. Ebben jelentős szerepe van a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknak, amelyek feladata preventív és multidiszciplináris, szorosan a munka világához kötődik. Tevékenységük középpontjában a dolgozó ember egészsége, egészségének megőrzése, fejlesztése áll. A diszciplína célja, hogy a munkavállaló egészségesen töltse munkás éveit, egészségesen érje meg az öregségi nyugdíjkort, munkával töltött évei alatt se foglalkozási, se foglalkoztatással összefüggős megbetegedése ne alakuljon ki.
Leírás
Kulcsszavak
foglalkozás-egészségügy, munkavédelem
Forrás