Idegennyelv-fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában

Dátum
Szerzők
Nagy, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja a módszerek, a nyelvtanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők és a motiváció vizsgálata, valamint új intézkedések – intézményi szintű fejlesztések által, hogyan lehet fejleszteni a nyelvoktatást. A hipotézisek során megfogalmazott állításokat a bemeneti mérés, a kérdőív és a tanári interjúk segítségével is vizsgáltam. A Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája bemeneti mérésére és a tanulói kérdőív kitöltésére is sor került, amely a tanulók módszereikről, tapasztalataikról, terveikről eddig elért eredményeikről érdeklődött. A kiértékelés eredményeként arra számítok, hogy vizsgálatom közelebb visz a tanulók a nyelvtanulási szokásainak a megismeréséhez, hozzásegít a hatékonyságot befolyásoló tényezők megértéséhez, magyarázatot adnak a teljesítmények alakulására. Különösen aktuálissá válik ez a szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban, ahol a tanulók a szakmai tárgyak mellett magas óraszámban tanulják az idegennyelvet. Joggal várja el a társadalom a közoktatástól, hogy minél több tanuló juthasson ehhez a kulcskompetenciához a közoktatás keretein belül. Összességében, több és releváns információ birtokába jutok a nyelvtanulás, ezen belül a motiváció működésének megértéséhez, amit felhasználhatunk a tanítás módszereinek eszközrendszerének javításához és korszerűsítéséhez.
Leírás
Kulcsszavak
Idegennyelv-fejleszéts
Forrás