Az Investigating the development impact of the reorganized quality control system on one of the public service provider’s pers Az átszervezett minőségellenőrzési rendszer fejlesztő hatásának vizsgálata az egyik közműszolgáltató személyes ügyfélszolgálatain

Dátum
Szerzők
Fenyves, László
Gályász, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
At the investigated public service providers’ personal customer service they did significant changes were made in the field of quality control since April 2017. A method which existed and was used for a long time was modified, which had one of the most important objectives from a management aspect to help the development of the administrators in order to provide high quality. During our research we mostly focused the development impact of the modified system. We wanted to obtain an answer whether the new system is better for promoting the development of the administrators than the former method and to what extent administrators require feedback related to their job as well as whether this system is properly inspected and controlled by leaders. During the research we targeted three focus points related to the development aspect: self-check, constructive feedback and the degree to which seated work is controlled. Based on the results of the investigation we draft such suggestions which can promote efficiency if necessary and possibly even make the operation of the system more efficient.
A vizsgált közműszolgáltató személyes ügyfélszolgálatain 2017 áprilisától jelentős változások keletkeztek a minőségellenőrzés területén. Egy huzamosabb ideig fennálló és alkalmazott módszert alakítottak át, amelynek vezetői szempontból az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az ügyintézők fejlődését elősegítse a magas fokú minőség biztosítása érdekében. A kutatásunk során leginkább az átszervezett rendszer fejlesztő hatásának a vizsgálatára fókuszáltunk. Választ akartunk kapni, hogy az új rendszer jobban elősegíti-e az ügyfélkapcsolati referensek fejlődését, mint a régi módszer és az ügyintézők mennyire igénylik a munkájukkal kapcsolatos visszajelzéseket, valamint ez a rendszer megfelelően van-e ellenőrizve és kontrollálva a vezetők által. A kutatás során a fejlesztő jelleg vizsgálatát tekintve három fókuszpontot céloztunk meg: önellenőrzés, fejlesztő jellegű visszajelzés és a beüléssel történő munkavégzés ellenőrzésének mértéke. A vizsgálat során kapott eredmények alapján olyan javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek elősegíthetik ennek a rendszernek a szükség esetén hatékony, esetleg hatékonyabb működését.
Kulcsszavak
Forrás