Odúlakó madárfajok költésbiológiájának vizsgálata egy mesterséges odútelepen

Dátum
Szerzők
Mezei, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során egy saját mesterséges fészekodútelepen végeztem vizsgálatot az ott előforduló odúlakó madárfajok költésbiológiájával kapcsolatosan. A hazai állatfajok védelmének a történetében a legnagyobb múlttal a madárvédelem rendelkezik. Hazánkban a madarak életmódját, biológiáját, gazdasági jelentőségét már régóta kutatják. A hagyományos madárvédelem gyakorlatába soroljuk a mesterséges fészekodúk telepítését, amelyek tulajdonképpen a természetes harkály odúk utánzatai, ugyanis a harkályok által készített odúk alkalmasak több madárfaj fészkelésére is – habár odúlakó emlősök is, mint például pelék is előszeretettel használják ezeket. Mesterséges odútelepet jószerivel akárhol létre lehet hozni, ahol arra alkalmas fákkal, facsoportokkal találkozhatunk. Ismert tény, hogy mára hazánk területének csupán 20 %-a erdővel borított, csakhogy ezeknek jelentős hányada ültetvényszerű, azokon intenzív gazdálkodást folytatnak. Ezeket rendszerint nem őshonos fafajokkal szokták megtölteni, hanem monokultúra szerűen 1-2 inváziós fajjal. Gyakran a fák letermelése is egyszerre, tarvágás szerűen szokott megtörténni. Évről évre egyre kevesebb az öreg erdő, amelyek tartalmaznák azokat az odvasodó fákat, amelyek alkalmasak lennének az odúköltő fajok megtelepedéséhez. Dolgozatom fő célkitűzése az volt, hogy egy általam választott mezőgazdasági területekkel és vizenyős, lápos részekkel tarkított puhafás ligeterdőben létrehozott odútelepen felmérjem az odúköltő madárfajok fészekfoglalási hajlandóságát, költési sikerét. Az odúk kihelyezése 2016. március 13-án történt meg. Vizsgálati területként a Hejő mente Natura 2000 területet választottam. Habár a tapasztalat alapján a legalkalmasabb évszak odúk kihelyezésére az ősz, úgy gondoltuk, hogy még nem késtünk el végleg az odútelep létrehozásával, és számítottunk arra, hogy még abban az évben lesznek költések. A vizsgálatokat 2017 nyarának végéig folytattam. Az odútelepet összesen 35 odú alkotja, pontosabban 10 db „A” típusú, 20 db „B” típusú, valamint 5 db „D” típusú odú. Mindenesetre érdemesnek látom kezelni, fenntartani az odútelepet, ugyanis alapot jelenthet más odútelepekkel való összehasonlító munkákhoz.
Leírás
Kulcsszavak
madárvédelem, odútelep, széncinege, költésbiológia
Forrás