A gyógytestnevelés szerepe,helye a tanulók mindennapjaiban-a hatékonyság érdekében tett intézményvezetői intézkedések

Dátum
Szerzők
Simon, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
„Ép testben, ép lélek!” – tarja a mondás. Ez milyen igaz, hiszen a mozgás fogantatásunktól kezdve végigkíséri életünket, általa fejlődik személyiségünk, fizikumunk, testünk-lelkünk, tehát a mozgás létfontosságú. Örvendetes, hogy Magyarországon egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód, megnőtt az egészség megőrzésével kapcsolatos tevékenységek jelentősége. Azonban mind a fiatal, mind a felnőtt és az idős lakosság egészségi állapotának minősége hazánkban nem éri el a kívánt szintet. Éppen ezért már az óvodában, iskolában fontos olyan tevékenységekre helyezni a hangsúlyt, amelyek az egészség magasabb szintre emelését segítik. Azt gondolom, hogy a testi-lelki egészség végig kíséri életünket, minél hamarabb tudatosítjuk ezt, annál hatékonyabban érünk célt. A célt, amihez az egyik „szentesített” eszköz a gyógytestnevelés, amely Európában egyedülálló módon, immár 100 éve, magas szintű szervezettséggel segíti a tanulók egészségfejlesztését.
Leírás
Kulcsszavak
gyógytestnevelés, egészséges életmódra nevelés
Forrás