A diákhitellel kapcsolatos attitűdök összehasonlítása az Informatikai Kar két választott szakán

Dátum
2012-11-29T10:27:59Z
Szerzők
Pásztor- Dobi, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a Debreceni Egyetem Informatikai Kar hallgatóinak, diákhitellel kapcsolatos attitűdjenek a feltérképezésére vállalkoztam. Hazánkban 2001-től igényelhető diákhitel, a hazai hallgatói hitelrendszer célja a kezdetektől annak az esélynek a biztosítása, hogy a felsőoktatásban részt venni kívánó egyén, a saját és családja anyagi helyzetétől függetlenül továbbtanulhasson. Kutatásom célja az volt, hogy átfogó képet kapjak a diákhitellel kapcsolatos informáltságról, azokról a tényezőkről, amelyek szerepet játszottak a diákhitel felvételében, a diákhitellel kapcsolatos tapasztalatokról, valamint arról, hogy mi áll a diákhitel felvételétől való tartózkodás hátterében. Kutatásom során a kérdőíves módszert alkalmaztam, 100 főt vontam be a vizsgálatba. A Debreceni Egyetem Informatika Karán tanuló gazdasági, mérnök és programtervező szakos hallgatók diákhitellel kapcsolatos attitűdjeinek összehasonlítása során a legszembetűnőbb különbséget a diákhitel felvételi hajlandóság jelentette. Véleményem szerint a gazdasági szakos hallgatók hitelvállalástól való félelme a komplexebb pénzügyi ismereteikhez kapcsolódik, hiszen tanulmányaik során pontosan megismerik a hitelvállalásban rejlő kockázatokat.
Leírás
Kulcsszavak
felsőoktatás finanszírozása, hallgatói hitelrendszer, diákhitel, diákhitel felvételi hajlandóság
Forrás