A munka díjazásának különböző aspektusai, különös tekintettel az egyenlő bérezés kérdésére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a munka díjazásának elemeivel foglalkozik. Röviden kifejtem a díjazás elemeinek részeit, törvényi hivatkozásokkal, szakirodalmakkal. Ezen felül számos olyan díjazásbéli kérdéseket is érintek amit egy hétköznapi ember lehet nem is tud. Ezen felül az egyenlő bér kérdését is érintem. Illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóságának az újra szervezését is. Továbbá az egyenlő munka egyenlő bér kérdését is a témámhoz kapcsoltam

Leírás
Kulcsszavak
Munka díjazása, egyenlőtlen bér kérdése, Mt.
Forrás