A közszolgálati jogviszony tartalma és változásai 2010 óta

Dátum
Szerzők
Kéki, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban a magyar közigazgatás személyi állományát érintő változásokat is be kívánom mutatni. A vizsgált időszak kezdete a 20. századi magyar történelem egyik meghatározó eseménye, a rendszerváltás. Történeti áttekintés szempontjából ezen időszak vége a 2010-es év, azonban megkülönböztetett figyelmet fordítok a 2010-es évet követően bekövetkezett személyi jellegű változásokra. A 2019-es évben bekövetkezett hirtelen és drasztikus változásokat egy további fejezetben kívánom kifejteni. Ebben kitérek majd az új jogszabály elemzésére, hatálybalépésének körülményeire, valamint a jogszabály hatására a közigazgatásban dolgozókra. Bár a jövőre vonatkozó megállapításaim nem tényszerűek, személyes gondolataim, illetve a közelmúltban bekövetkezett hasonló esetek alapján véleményt formálok a közigazgatás jövőjét jelenlegi, illetve a jövőbeni helyzetéről.
Leírás
Kulcsszavak
közszolgálati jogviszony tartalma, közigazgatás
Forrás