Szociokulturális hátrányok az iskolában

Dátum
Szerzők
Kertészné Magyar, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A hátránykompenzálás intézményes lehetőségeivel, akadályaival foglalkozik a dolgozat. A szakirodalom feldolgozásán túl, fókuszcsoportos interjúval igazolja a hipotéziseket. Arra keresi a választ megbirkózik-e a magyar társadalom, azon belül az iskola, a leszakadó rétegek problémájával. Meg tudja-e akadályozni, hogy a deprivált réteg „újratermelje” önmagát? A hátránykompenzáló programok hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálatát végzi.
Leírás
Kulcsszavak
hátránykompenzálás, hátrányos helyzet, szociokulturális hátrány, iskola
Forrás