Az óvoda és a család kapcsolata

Dátum
Szerzők
Erdeiné Török, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szülők és óvodapedagógusok között megvalósuló kapcsolattartás vizsgálata, erre vonatkozó hipotézisek feltárása kérdőíves módszerrel.A családi nevelés és az intézményes nevelés közötti kapcsolat fontosságának bemutatása.A család szerepe a gyermek személyiségének kibontakoztatásában.Az együttműködés miként befolyásolja nevelőmunkánk hatékonyságát.
Leírás
Kulcsszavak
szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás, óvoda-család kapcsolat, óvodai nevelés
Forrás