1-C Szubsztituált glikálok funkcionalizálása: haloamidálási és azidoflouralkilezési reakciók vizsgálata

Dátum
Szerzők
Kertész, Boglárka Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozati kísérleteim során az anomer szénatomon elektronszívó szubsztituenst (CN, CONH2, CO2Me) tartalmazó, úgynevezett 1-C szubsztituált galaktál- és glükál származékok haloamidálási reakcióit kívántuk vizsgálni termikus és gyökös körülmények között. Vizsgálni kívántuk továbbá szubsztituálatlan glikálok azidoperfluoralkilezési reakcióit fotoredox körülmények alkalmazásával.
Leírás
Kulcsszavak
glikál, glükál, galaktál, haloamidálás, azidofluoralkilezés, fotokatalízis
Forrás