Nagykálló Város Önkormányzatának gazdálkodása

Dátum
2010-10-21T07:26:49Z
Szerzők
Vass, Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom alapvetően 2 részre tagolódik. Az első rész a szakirodalmi áttekintés. Az első részben bemutatom az államháztartás központi alrendszerét, kitérek a központi költségvetésre, az elkülönített pénzalapokra, valamint a társadalombiztosítás rendszerére. Ezt követően általánosságban mutatom be az államháztartás hely alrendszerét, az önkormányzatokat. Kitérek az önkormányzatok fajtáira, gazdálkodására, jogaira, valamint 2010. évi helyzetükre is. Dolgozatom második részében Nagykálló Város Önkormányzatát mutatom be. Először a demográfiai és gazdasági adatokat prezentálom, hiszen ezek megismerése elengedhetetlen Nagykálló tényleges megismeréséhez. Ezt követően az Önkormányzat gazdálkodását ismertetem 2006-2010 között. Kitérek a bevételek és kiadások alakulására, ennek okaira. Ezt követően kitérek az önkormányzatok által igénybe vehető támogatásokra, bemutatom, hogy ezek hogy érvényesülnek Nagykálló esetében. Végül egy konkrét projekt megvalósulását mutatom be, kockázati tényezők elemzésével, költségek bemutatásával, indoklásával.
Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, Nagykálló, pályázatok, gazdálkodás
Forrás