Tezaurisztikus explikációk alkalmazása a szemiotikai-textológiai koreferenciaelemzésben

Dátum
2000
Szerzők
Petőfi, S. János
Dobi, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : Magyar nyelvű szövegek elemzése : Disszkusszió / szerk. Dobi Edit, Petőfi S. János. -Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2000. -p. 124-150. -(Officina textologica, 1417-4057 ; 4.). -963 472 231 0