Birtokpolitika hatása a hagyatéki eljárásban

Dátum
Szerzők
Halász, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a Teleki Pál nevéhez fűződő földreformtól indulva dolgozza fel a magyar birtokpolitika alakulását. Említését téve a szövetkezeti rendszer felszámolásáról, majd ezek jogkövetkezményéről. Ezen jogtörténeti rész tükrében nyer értelmet a birtokaprózódás problémája és ennek megjelenése a hagyatéki eljárásban. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának hagyatékra vonatkozó törvényi rendezését követően kitekint a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlan végrendeleti öröklésére. Ezt követően a még törvényi szakaszba nem lépett lehetséges módosításokat tárgyalja. Végezetül egy konkrét esetet dolgoz fel, ahol örökhagyó születését megelőzően szerzett tulajdonjogot.
Leírás
Kulcsszavak
hagyaték, végrendelet, birtokpolitika
Forrás