Critical Remarks on the Acquittal of Vojislav Šešelj with regard to Instigation, Aiding and Abetting Vojislav Šešelj felmentésének kritikája a felbujtás és bűnsegédlet szempontjából

Fájlok
Dátum
Szerzők
Kirs, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
Vojislav Šešelj was acquitted by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia on 31 March 2016. The Trial Chamber of the ICTY assessed evidence on the recruitment of volunteers (who later became perpetrators of international crimes), the defendant’s extremist, nationalistic and public hate speeches, and drew the conclusion that he is not responsible for war crimes or crimes against humanity. The present paper discusses gaps and mistakes appearing in the judgement from the point of view of two criminal liability concepts: instigation and aiding and abetting. After briefly summarizing the standards applied by the ICTY, the author presents a reassessment of the facts referring also to the major arguments of Judge Flavia Lattanzi (dissenting).
Vojislav Šešelj a Szerb Csetnik mozgalom alapítója volt, amelyet 1990 decemberében betiltottak a jugoszláv hatóságok. Az 1991 februárjában létrehozott Szerb radikális Párt elnöke, 1991 júniusától a Szerb köztársaság közgyűlésének választott tagja. A délszláv háborúban aktív szerepet játszott. 2016. március 31-én mentette fel az ENSZ által felállított exjugoszláv törvényszék (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY). Az önkéntesek toborzását, nagy nyilvánosság előtt, politikai üléseken, interjúkban és a hadszíntéren tartott, szélsőséges nacionalista gyűlöletbeszédeit úgy értékelte az ICTY elsőfokú kamarája, hogy azokból nem következik büntetőjogi felelőssége háborús és emberiesség elleni bűncselekményekért. A háromfős bírói tanács 2:1 arányban döntött. Flavia Lattanzi bíró figyelemre méltó kritikai észrevételekből építette fel részletes és terjedelmes különvéleményét. Az ügyészség fellebbezett az elsőfokú tanács döntése ellen, így a döntés nem jogerős.
Kulcsszavak
ICTY, bűnsegédlet, felbujtás, nemzetközi büntetőjog, háborús bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények, ICTY, abetting, aiding, instigation, war crime, international crime, crime against humanity
Forrás
Gyűjtemények