Könny és tinta

dc.contributor.authorBódi, Katalin
dc.contributor.editorBitskey, István
dc.contributor.editorGörömbei, András
dc.contributor.permittedbyPenke, Olga
dc.date.accessioned2011-01-25T10:10:43Z
dc.date.available2011-01-25T10:10:43Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractA XVIII. század végi írásbeliségben a levél az egyik legfontosabb kommunikációs médium. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy ez idő tájt számos korszakspecifikus szépirodalmi műfaj mintájává válik, így a levélregény és a heroida alapjává. Bácsmegyey „haszontalan fityogása", ahogy Kazinczy a sárospatakiak becsmérlő véleményét idézi egyik levelében, különösen fontos megnyilatkozás, hiszen a szerelemről való beszéd új lehetőségeinek kidolgozása felé mutat, s egyúttal a magyar irodalomban eladdig kevésre tartott műfaj másik korabeli olvasatát is rögzíti. Ennek az időszaknak a levélregényei olyan olvasási tapasztalatot rögzítenek, amelyre általában a regénnyel kapcsolatban hajlamosak vagyunk vakok maradni. Ugyanis ezek a szövegek saját textuális megalkotottságukkal az olvasás lassúságában megtapasztalható, jellemzően szokatlan élményt teszik átélhetővé. Jelen kötet a XVIII-XIX. század fordulóján megjelent magyar levélregények és heroidák poétikai-narratológiai, illetve történeti poétikai, eszmetörténeti és regénytörténeti tanulmányozásával foglalkozik.hu_HU
dc.description.tableofcontentsA magyar levélregény történetének megírási lehetőségei, 7. Előbeszéd, 7-12. Az olvasás - eddig, 13-24. A kezdet értelme, 25-29. Választék, 30-35. Javaslat, 36-37. Még egyszer a regényről: poétika és kánon, 38. Mi a regény?, 38-41. Találkozások, 42-51. Cléves hercegné, 52-54. Portugál levelek - alternatív poétika, 55-65. Mégis kell az elmélet, 66-72. Közelítések a magyar napló- és levélregényhez 1.: a valóság poétikája, 73-75. Az önértelmezés lehetőségei 1.: a megnevezés, 76-77. Magyarítás, 78-88. A befejezés nehézségei, 89-92. Az önértelmezés lehetőségei 2.: a levél, 93-97. Sűrű történet, 98. Közelítések a magyar levélregényhez 2.: történet, poétika, narratológia, 99. Beszélés és elbeszélés - avagy levél- és naplóbejegyzés: megsokszorozódás és elaprózódás, 99-131. Lector in fabula: a rejtőzködő olvasó, 132-141. A szereplő/beszélők jellemzésének lehetőségei, 142-166. A rejtőzködő hagyomány: a heroida jelentései a magyar irodalomban a XVIII. század második felében, 167. Magyar kontextus, 167-169. Eredet, 170. Galantéria, préciosité, tragikum, 171-185. A rejtőzködő hagyomány, 186-199. Exkurzus: Galant levelek - a levélregény heroidásat játszik, 200-208. Lezárás és kiutak, 209-212. Függelék, 213. Franciakert és angolkert, 213. Az 1769-es francia heroidakötet tartalma, 214-216. A kötetfejezeteket alkotó egyes tanulmányok eredeti megjelenési helye, 217-218. Forrásjegyzék, 219-222. Bibliográfia, 223-232. Névmutató, 233-239.hu_HU
dc.format.extentpage239 p.hu_HU
dc.identifier.isbn978 963 318 025 9
dc.identifier.issn1217-0380
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/101788
dc.language.isohuhu_HU
dc.publisherDebreceni Egyetemi Kiadóhu_HU
dc.publisher.placeDebrecenhu_HU
dc.relation.volume46.hu_HU
dc.subjectirodalomtörténethu_HU
dc.subjectlevélregényhu_HU
dc.subjectnaplóregényhu_HU
dc.subjectheroidahu_HU
dc.subjectKazinczy Ferenchu_HU
dc.subjectBácsmegyeinek gyötrelmeihu_HU
dc.subjectKisfaludy Sándorhu_HU
dc.titleKönny és tintahu_HU
dc.title.seriesCsokonai könyvtár (Bibliotheca studiorum litterarium)hu_HU
dc.title.subtitleA magyar levélregény és heroida történeti és poétikai hátterehu_HU
dc.typeBookhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények