Az Egressy Béni Zeneiskola jelene és jövője

Dátum
Szerzők
Pujov, Jenő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A túrkevei Egressy Béni Zeneiskola-AMI jelene és jövője című szakdolgozatomban arra törekedtem, hogy közelebb hozzam az érdeklődő olvasót a Túrkevén 1991-ben alapított, ma is működő művészetoktatási intézményhez.A művészeti iskolák kialakulását, a közoktatási rendszerben való helyét, szerepét is érintettem, a zenei nevelés sajátos jellemzőit, a művészeti iskolák helyzetképét is felvázoltam. Az Egressy Béni Zeneiskola tevékenységének ismertetése, fenntartása során kiemeltem azokat a hagyományokat, hagyománnyá váló tevékenységeket, amelyek a gyermek nevelését, a zenével való tehetségfejlesztését gyarapították. Kitértem a pedagógiai folyamatokra, a művészeti képzés sajátosságaira , a tervezett innováció bemutatására.Remélem, hogy munkámban az elvárt szinten bemutattam zeneiskolánk tevékenységét, hasznosságát a Túrkeve és a városkörnyéki települések életében.Úgy gondolom, sikerült bemutatnom és bizonyítanom a túrkevei zene nevelés-oktatás környezetét, szükségességét, eredményeit a humánszolgáltatás, a helyi kulturális élet területén.
Leírás
Kulcsszavak
Alapfokúművészeti oktatás, zeneiskola, művészeti oktatás
Forrás