Az e-világ hatása a Z-generáció olvasási szokásaira

Dátum
2014-05-05T08:35:23Z
Szerzők
Girhiny, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Z-generációt - 1995-2012 között születettek -, mely a legfiatalabb generáció mind közül, a mai 18 évesek és az annál fiatalabbak alkotják, akik beleszülettek a digitális technológiák világába. Szakdolgozatomban azzal a jelenséggel foglalkozom, mely szerint e generáció életének minden percét az e-világ határozza meg, így természetesen a kialakult olvasási szokásaikat is. Az olvasás szerves része a mindennapjainknak, ezért is fontos kutatnunk, hogy az elektronikus eszközök elterjedése milyen hatással lehet a 21. századi ember, különösképp a Z-generáció olvasási szokásaira. A gyermekek olvasóvá nevelése az idősebb generáció feladata, amihez elengedhetetlen annak felmérése, a digitális világ milyen eszközökkel segíthetné, hogy a gyermekek életének is szerves része legyen az irodalom, és szabadidejüket szívesen töltsék olvasással. A témában felmerülő kérdésekre kétszáz diák bevonásával, saját kérdőíves kutatás alapján próbálok válaszokat találni.
Leírás
Kulcsszavak
Z-generáció, e-világ, olvasási szokások, olvasáskutatás
Forrás