A gondnokság alá helyezés szabályai és bírói gyakorlat elemzése

Dátum
Szerzők
Veress, Klaudia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Polgári ügyszakos bíró jegyzőkönyvvezetőjeként nap mint nap találkozok gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos eljárásokkal. Tapasztalom, látom, érzékelem azokat a nehézségeket, amik mind a bírókat és mind pedig minket, bírók mellett lévő jegyzőkönyvvezetőket kihívások elé állítanak. Laikus szemlélőként sokszor az emberek nem tudják mi a gondnokság alá helyezés, milyen fajtái vannak, milyen előnyökkel, hátrányokkal jár. Azok a jogszabályok, amiket a gondnoksági perek folyamán alkalmaznak a bíróságok nem kiforrottak, számos helyen csiszolásra, esetleges módosításra szorulnak. A bírói gyakorlat a jogszabályok elemzésére, értelmezésére épül, így, ha ezek a jogszabályok nem adnak kellő támpontot különböző jogesetekre akkor a bírók gyakorlata nem lesz egységes. Az egységes bírói jogalkalmazás alkotmányos érték, amely olyan általánosabb elvek megvalósulását szolgálja, mint például az egyenlőség vagy a jogbiztonság. Egy sikertelen elővezetés, egy nem kommunikáló alperes éppen elég ahhoz, hogy az eljárás elhúzódjon, a bíró saját tapasztalatára hagyatkozzon, mivel a jogszabály egyik esetre sem ad megoldást. Minden eset más, minden ember más, még is többször fordulnak elő ugyan azok a problémák. Kutatásom során szeretném bemutatni azokat a problémákat, jogszabályi hibákat, amik kiküszöbölésével csökkenne a gondnoksági perek elhúzódása, megvalósulhatna az anyagi pervezetés könnyebbsége és a perek költséghatékonysága. Betekintést szeretnék nyújtani mind a bírók szemszögéből, mind pedig ügyviteli oldalról a gondnoksági perekbe és azok nehézségeibe, illetőleg megdönteni vagy alátámasztani azon állítást, hogy a gondnoksági perek statisztika növelő eljárások.
Leírás
Kulcsszavak
gondnokság, bírói gyakorlat
Forrás