Az iszlám jog története és forrásai, hatása a nemzetközi jogra, különös tekintettel Oroszország iszlám közösségeire

Dátum
Szerzők
Perczákné Juhász, Gyöngyi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban egyre nagyobb figyelem hárul az iszlám országokra, amelyek államrendjét, berendezkedését, vallási előírásait, erkölcseit és szokásait kíváncsisággal, vagy akár félreértve próbáljuk értelmezni. Mindez talán annak köszönhető, hogy a muszlimok büszkén és öntudatosan őrzik vallásukat és szokásaikat, amelyek sokszor nyíltan ellentétesek az európai értékrenddel. A muszlim vallás viszont nem feltétlenül vonja maga után az iszlám jog alkalmazását. Az iszlámban azonban a jog és a vallás szorosan összefonódik, szinte elválaszthatatlan egymástól. Dolgozatom első részében azt próbálom fejtegetni, hogy milyen valójában az iszlám jog, milyen előírásokat fogalmaz meg, melyek a legfontosabb forrásai, e fontos kérdések megválaszolásával, talán kicsit betekintést nyerhetünk Kelet különleges világba. A továbbiakban a jogi kultúra kifejezés, illetve az emberi jogok az Európai Unióban témák segítségével szeretném feltárni milyen hatása is van az iszlám jognak, kultúrának a nemzetközi jogra. Napjaink egyik legaktuálisabb kérdése ugyanis, az európai iszlám problematikája. Téves kép az, hogy az iszlám jelenlétét Európában valamilyen történelmi dátumhoz kötjük. Az iszlám szinte keletkezésétől fogva jelen volt Európában, s komoly hatást gyakorolt az európai-nyugati- civilizációra. Csupán a mostani, elmúlt évtizedekben kialakult konfliktusos viszony „visszavetítése” a múltba eredményezi azt a képzetet, hogy az iszlám „idegen testként” van jelen a „keresztény” (esetleg „zsidó-keresztény”) gyökerezettségű Európában.5 Végezetül kiemelném az iszlám kultúra jelenlétét Oroszországban, amely elég rögös, de annál érdekesebb és izgalmasabb kutatómunkát igényelt. Az iszlám vallás ugyanis a második legnagyobb vallásnak bizonyult az Orosz Föderációban a kereszténység után és ma sem elhanyagolható statisztikai adatoknak örvend. „A kegyes és könyörületes Allah nevében!” Ez a bevezető mondat, amely sok mindent elárul „Az iszlám és a muzulmánok a szovjetek országában” című könyv első oldalán olvasható.6
Leírás
Kulcsszavak
iszlám jog, nemzetközi jog, iszlám közösség Oroszországban
Forrás