Egy kistelepülés mezőgazdaságának helyzete az adottságok tükrében

Dátum
Szerzők
Helczman, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban egy hazai kistelepülés, Szakáld mezőgazdaságát vizsgáltam. Felmértem, hogy milyen mezőgazdasági munka folyik Szakáldon, továbbá megvizsgáltam, hogy milyen előnyös és hátrányos adottságai vannak a településnek a mezőgazdaság tekintetében. A szakdolgozatom szakirodalmi részében ismertettem a hazai mezőgazdaság helyzetét, bemutattam Szakáld község természeti adottságait, valamint a mezőgazdaság helyzetét. A vizsgálatom során primer és szekunder kutatást végeztem. A szekunder kutatás során hazai szakirodalmat gyűjtöttem össze, elemeztem és a feldolgozott anyagokat ismertettem. A primer kutatás során interjút készítettem a település falugazdászával, valamint kérdőíves felmérést végeztem a mezőgazdasággal foglalkozó gazdák körében. A kutatásom során megszerzett információkat kiértékeltem és levontam a következtetéseket, majd azt követően javaslatokat tettem Szakáld mezőgazdaságának fejlesztésére.
Leírás
Kulcsszavak
Szakáld, mezőgazdaság, településfejlesztés
Forrás