Az életvégi döntések etikai kérdései, valamint jogi szabályozásának összehasonlítása Magyarországon és külföldön

Dátum
Szerzők
Vittay, Dániel
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat etikai és jogi szempontból vizsgálja az életvégi döntéseket, és kifejezetten az eutanázia kérdését. A vizsgálat szociológiai hátteréül a jelenség európai megítélése szolgál. Noha az európai társadalom általában véve liberálisként ismert az önrendelkezési jogot érintő kérdésekben (mint amilyen az eutanázia is), különböző történelmi tényezők, illetve életkori és társadalmi helyzetbeli különbségek is befolyásolják az attitűdöt. Ezen háttér előtt vizsgálja a dolgozat a felmerülő etikai dilemmákat. A kutatás azt találja, hogy alappal tarthat attól a jogalkotó, hogy a legalizálás szinte automatikusan vonja maga után az érintett esetkör tágulását. Ez a tágulás összhangban van több társadalmi tényezővel is: így például – a népszerű hiedelemmel szemben – korántsem csak terminális egészségügyi okok miatt kérik a betegek adott esetben a kegyes halál esetét, és az ápolás minősége sem feltétlenül szorítja háttérbe az eutanázia vonzerejét a beteg szemében. Ezzel együtt a biztosítékok beépítése indokolt, különös tekintettel arra, hogy szoros összefüggés mutatkozik a beteg mentálhigiénés állapota és az eutanázia iránti kérések száma között. A dolgozat végül egy kifejezetten nyitott európai mintát, a belga szabályozást mutatja be, és a magyar jogszabályi környezet ismertetése után, összehasonlító elemzés eredményeképp ismerteti következtetéseit.
Leírás
Kulcsszavak
eutanázia, jog, etika
Forrás